CRYOSERVIS s.r.o.

Komplexní řešení vyhrazených tlakových a plynových zařízení

Do you like SKT Black? Is it everything you wanted from a theme?

Contact Us

O naší společnosti

Společnost podniká v oboru vyhrazených tlakových a plynových zařízení od r. 1991, v současné právní podobě od r. 2001. Zaměstnává vysoce kvalifikované odborníky pro projekční, zkušební a revizní činnost, výrobně-montážní operace a servisní práce. Společnost úzce spolupracuje s rozhodujícími výrobci a distributory technických plynů v ČR - Air Products s.r.o., Linde Gas a.s., Siad Czech s.r.o., Air Liquide CZ s.r.o.Na začátku své činnosti firma výhradně pracovala pro Linde Gas a.s.. Tato spolupráce trvala šest let. Vzhledem k poloze firmy a již vybudované základně rozšířily jsme spolupráci s firmou Air Products s.r.o., Siad Czech s.r.o.. a Air Liquide CZ s.r.o.Společnost je členem Českého svazu technických plynů a aktivně se podílí na jeho činnosti. Spolupracuje například s TÜV SÜD, s.r.o. při schvalovacích procesech (zkoušky armatur, zásobníků pro zkapalněné plyny a nádob pro dopravu plynů).