Revizní a zkušební činnost

Na základě osvědčení a oprávnění vydaných organizací státního dozoru provádíme revizní a zkušební činnost vyhrazených tlakových a plynových zařízení.Spolupracujeme například s organizací státního dozoru TIČR Ústí nad Labem, TÜV SÜD a dalšími.


 

Provádíme tyto revize a zkoušky

 • Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny NA, NB
  • Výchozí revize (doklad pro povolení k uvedení do provozu)
  • Periodické revize a zkoušky (provozní revize, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky)
  • Zpracování evidence tlakových nádob
  • Zpracování časových plánů revizí
  • Zpracování místního provozního řádu
  • Školení obsluhy
 • Revize přepravních cisteren na zkapalněné plyny včetně ADR
 • Revize bateriových vozů včetně ADR
 • Revize tlakových svazků a lahví pro plyny včetně ADR
 • Revize a zkoušky vyhrazených tlakových a plynových zařízení